TAFRALI KURUMSAL FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.

HİZMETLERİMİZ

 

Şirket ortakları olarak Şirketlerin Finansal sıkıntılarını Yerli ve Yabancı ortak pozisyonlarını araştırarak yeni yatırımcıları şirkete lanse ederek şirketlerin büyümesine destek vermek en önemli görevimiz.

HİZMETLERİMİZ

Şirket Satın Alma

Finansal Ortak Temini

Şirketlerin, finansman ihtiyacının farklı bir ortakla karşılanması ve sermaye yapısının güçlendirilmesi, kurumsallığının artırılması ve şirketin mali yapısının güçlendirilmesi gibi amaçlarla finansal ya da stratejik ortak arayışlarını değerlendirmek görevlerimiz arasındadır.. Şirket için potansiyel bir alıcı bulmak şirket sahiplerinin devir sürecini yönetmek, Şirketin Değerlemesini yaparak şirketin değerini ortaya çıkarmak, bu değerde ortaklık finansmanı veya satın almayı gerçekleştirecek potansiyel yatırımcılarla şirket adına görüşmek.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

SERMAYE ARTTIRIMI

HALKA ARZ

TAHVİL İHRACI

FİNANSAL YAPILANDIRMA

Süreçte

Verilecek Hizmetler

Alıcı veya Satıcı tarafta verdiğimiz danışmanlık hizmetleri kapsamında şirket inceleme çalışması “Due Diligence” ve “AUDIT” şirket değerlemesi yapılması için şirketlere lanse etmek, şirketi tanıtıcı dökümanlar ve projeksiyonların hazırlanması , potansiyel yatırımcıların belirlenmesi, hisse satış/devir sözleşmesinin incelenmesi ve kapanış sürecinin yönetilmesi de dahil olmak üzere Şirket Satın Alma ve Birleşme sürecinde kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

-Satış/Alış için potansiyel alıcı/satıcıların belirlenmesi ve iletişim kurulması
-Ön bilgilendirme
-Teklif alınması
-Teklif sunulması
-Ciddi müşterilerle sürecin işletilmesi
-Sözleşmeleri Avukatlık süreçlerini Anlaşmamız olan Avukatlarla yürütmek
-Avukatların Borçlarla İlgili Hukuki Rapor ve Görüş Alınması
-Gizlilik Sözleşmesinin İmzalanması
-Due Diligence- ve AUDIT sürecinde önce ön hisse devir vaadi sözleşmesinin imzalanması
-Alternatiflerin değerlendirilmesi
-İşlemin gerçekleştirilmesi
-İşlem sonrası danışmanlık

Due Diligence ve AUDIT süreci Firmanın Yoğunluğuna göre 1 ila 6 ay sürmektedir. Sonrasında Hisse devir sözleşmesinin imzalanması ve devir edilmesi ile sonlanmaktadır.
32 yıllık tecrübeyle ortaklarımızla Şirket Satın Alma & Ortak Bulma Sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ÖN BİLGİLENDİRME

Önceliğimiz Şirketin Yapısı , Sektördeki yeri, İş modeli ve Büyümeye karşı potansiyelini incelemek. Niyet Halka arz ise halka arza uygunluğunu incelemek, Şirket Satışı ise Satılabilirliği algısını araştırmak, Finansal Ortaklık ise Büyüyebilme modelini ve projelerini incelemek.

SÜRECİN İŞLETİLMESİ

Sürecin işletilmesi için son iki yıllık bilançolarını ve mizan analizini yapmak. İş modeli ve bilançolar incelendikten sonra olur verirsek Şirketle Danışmanlık Süreci için Sözleşme imzalamak. Ve süreç başlar… Halka arz ise halka arz süreçlerini organize etmek, Şirket Satışı ise potansiyel alıcılara sunum yaparak alıcıları ikna etmek. Finansal Ortaklık İse finansal kaynağı saylayabilecek mevcut ortaklarla toplantılar yaparak Finansal kaynağı temin etmek. Mevcuttaki potanseleri biraraya getirerek sürecin hızlandırılmasını sağlamak için Sözleşmelerin yapılmasını organize etmek. Halka arzda ise Sistemdeki Uygun Olan Aracı Kurumları organize edip halka arzı hızlandırmak.

İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Tarafların uyumunu sağladıktan sonra nihai sonuca ulaşmak için sözleşme gerekliliğini işlem bitene kadar takip etmek sonuçlandırmak. Ve nihai sonuç. Şirket satışı gerçekleşti. Finansal Ortak bulundu, Halka arz gerçekleştirildi.

MÜŞTERİLERİMİZ

Katmadeğerli Hizmetlerimizden Yararlanan Müşterilerimiz